Waddenvreugd.nl

Wereldwijde W enteling

Een project waar we samen met jongeren op creatieve wijze vorm willen geven aan perspectief voor de toekomst door het aanleggen van een levend labyrint gekoppeld aan een inspirerend workshop programma. 

Aanleiding 
In 2017 en 2018 hebben Ludy Feyen (artistiek leider St. Salix) en Garda Meerdink (eilander en actief voor St Waddenwerk) met het gemeenschapskunst project Walfisk Mienskip een beeld van een walvis kunnen maken, samen met het volledige VMBO van het eiland. Daarnaast bereikten we nog meer dan honderd jongeren van scholen uit Leeuwarden, Groningen en Deventer. Alsmede veel eilanders en toeristen. De werktitel was toen: Schone Zee – doe je mee? We maakten ons toen zorgen over het vele plastic, het zwerfvuil, wat allemaal in zee belandt en zo als voedsel wordt gezien door de vissen, met ernstige gevolgen voor dier en mens. We leerden hen, dat alle plastic wat jij opraapt, niet meer in de zee kan belanden. Aan het eind kregen de jongeren een diploma; JIJ BENT EEN WERELD VERBETERAAR. 

Met het gegeven “zorg jij ook mee voor jouw stukje aarde“ willen we een nieuw project met jongeren van het VMBO van het eiland aangaan als ook met groep 8. Wat speelt er voor een eiland als Schiermonnikoog in de nabije toekomst, hoe beweegt het zich naar een zelfvoorzienende gemeenschap? We willen bewustwording ontwikkelen. Hoe gaat het elders toe in de wereld? Ben je het daarmee eens? Blijven we alleen toekijken of gaan we meedenken over de dingen die we kunnen veranderen? En wat kunnen wij samen allemaal doen en wat kun jij in je eentje al doen? 
Creëer jouw eiland van de toekomst. 
Met leerlingen van het VMBO van Schiermonnikoog en de Corberic Vrije School uit Deventer hebben we in sept. ’21 met het Eiland van de Toekomst en het labyrint een try-out gedaan met positieve resultaten. Hierin werkten we samen met Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten. Deze samenwerking willen we in Wereldwijde Wenteling graag voortzetten. 

Doel 
Met het project Wereldwijde Wenteling willen we samen met de jongeren werken aan verbinding. Verbinding met de lokale gemeenschap waar je als individu deel van uitmaakt, maar ook de verbinding met de wereldgemeenschap die we met elkaar vormen. We willen bewustwording creëren van hoe alles en iedereen met elkaar verbonden is. Om vanuit dit weten een duurzame toekomst te scheppen met plek voor ieders talent in respect met de aarde. Door kunst als werkterrein te kiezen kunnen we spelenderwijs veel ontdekken en ieders talent aanspreken om tot deze verandering van onze toekomst te komen. 
Doelgroep Het VMBO van het eiland alsook groep 8 alsmede groepen jongeren van bezoekende scholen. Ook stellen we ons open voor eilanders en bezoekende toeristen om aan het labyrint deel te nemen. Bewustwording van ons mooie stukje Nederland op deze aarde.  

Download Projectplan 

Modules

Wereldwijde Wenteling Schiermonnikoog 2022

Vanaf 6 mei zijn onderstaande aktiviteiten te boeken.
Garda Meerdink: 06 - 53 47 70 50

  • 1. Walvis spiraal bezoeken en ervaren: verhaal over wendingen maken in je leven, andere keuzes. Tijdsduur 1,5 uur uit te breiden met footprint tekenen in het zand, dan 2,5 uur.
  • 2. Walvis installatie bouwen olv Ludy maak je van takken, touw en natuurlijk materiaal een 3D walvis skelet. In de installatie kun je jouw teksten tonen over noodzakelijke veranderingen voor de aarde. Tijdsduur 3 uur.
  • 3. Footprint maken op het strand: hoe groot is jouw verbruik van de grondstoffen van de aarde? Wat kan er anders? Hoe ziet dat er uit met gebruikmaking van strandvondsten? Tijdsduur 2,5 uur inclusief een duikje in de zee.
  • 4. Eiland van de Toekomst bedenken en ontwerpen in 2-4-tallen, met elkaar overleggen hoe jullie eiland in 2050 lokaal oplossingen heeft bedacht voor een gezonde aarde. Het ontwerp schilderen op hout en op papier de beschrijving ervan. Tijdsduur 2,5 uur. (+ € 1,- kosten materiaal )
  • 5. Kwelder inspiratie doe je met elkaar op o.l.v. eilander gids Garda, je ervaart de grootsheid van de natuur en de kracht van verbeelding. Deze werk je uit in een tekening of lied in het (openlucht) atelier olv Ludy. Tijdsduur 2,5 uur.
  • 6. Toekomstmuziek laat je ontstaan op basis van je zelfgeschreven tekst, deze ga je olv muzikanten omzetten in ritme en klank. Tijdsduur 2,5 uur.
  • 7. Optreden Toekomstmuziek zie 5 en dan toe werkend naar een optreden. Tijdsduur 2,5 uur.
  • 8. Work-out/yoga in de natuur lekker in je lijf oefeningen doen die je krachtiger en bewuster doen worden en meer doen genieten. Tijdsduur 2,5 uur.
  • 9. Wad excursie met gids van NatuurMonumenten. Tijdsduur in overleg.

Prijzen   
Basisprijs minimaal 2 modules per module 2 kunstenaars.   
Bij 50 l.l.   € 12,50 per l.l.        totaal €  600,-        
Blijf je meerdere dagen? Boek meerdere activiteiten.               
Bij 3 modules  € 15,- per l.l.   totaal  € 750,-                                    
Bij 4 modules  € 17,50 per l.l. totaal € 875,-                                    
Dit zijn de richtprijzen. Voor scholen met weinig budget voor excursies bespreken we de mogelijkheden. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Graag denken we ook hierbij mee. 
Exclusief materiaal kosten bij schilderwensen.